2010년 7월 22일 목요일

Boys Over Flowers
Bộ phim truyền hình Hàn Quốc được dựa trên bộ truyện manga của Nhật Bản cùng tên, trong đó sản xuất 36 khối lượng trong khoảng thời gian 11 năm. Nó đã được sản xuất như là một series phim truyền hình tại Nhật Bản và Đài Loan, nơi mà nó đã được rất phổ biến. Mặc dù có một số mối quan tâm như thế nào nó sẽ so sánh với phiên bản trước, phiên bản Hàn Quốc đã hăm hở dự đoán. Bộ phim đã vượt qua sự mong đợi, có địa điểm tuyệt vời như New Caledonia và Ma Cao, cũng như một số các điểm đến đẹp nhất của Hàn Quốc. Việc xuất hiện của diễn viên đẹp trai của Hàn Quốc đã được ca ngợi ở các trung thành nhất đối với các series nguyên bản, và kỹ năng diễn xuất ấn tượng của họ được cho là cung cấp cho các bộ phim độ sâu lớn. đã được một hit lớn kể từ ngày đầu tiên của nó.Bộ phim đã được hàng ngày trung tâm của sự chú ý của phương tiện truyền thông, và nhại thậm chí còn được làm bằng phim

댓글 없음:

댓글 쓰기