2010년 7월 25일 일요일

- Các cổ điển

- The Classic

- Thể loại nhạc kịch
- Giám đốc Gwak Jae Yong
- Diễn viên Jo In Sung, Son Ye Jin, Jo Seung Woo
- Chứng nhận 12 và lên
- Ngày sản xuất năm 2003
- Thời gian chạy 132minutes
Thể loạinhạc kịch
Giám đốcGwak Jae Yong
Diễn viênJo In Sung, Son Ye Jin, Jo Seung Woo
Chứng nhận12 và lên
Ngày sản xuất2003
Thời gian chạy132 phút

Synopsis

Ji-Hae và Soo-Kyoung đang theo học các trường đại học và cả hai cùng có một lòng Sang-Min. Soo-Kyoung sau đó yêu cầu Ji-Hae làm một ưu tiên của cô - viết thư tình cho Sang-Min. Ji-Hae đổ ra cảm xúc của mình cho anh ta trên giấy, nhưng thật đáng buồn trong tên người bạn của cô. Một ngày, cô thấy một hộp bí mật đầy đủ của tình yêu đầu tiên của mẹ cô, đó là, coincidentally, tương tự cho tình huống của cô.


Hình ảnh

댓글 없음:

댓글 쓰기