2010년 7월 22일 목요일

Cain và Abel

Cain and Abel
Dựa trên câu chuyện kinh thánh của Adam và Eve đầu tiên của hai con trai, Cain và Abel, phim miêu tả các ghen chết người của một người anh đối với em trai của ông.
Các anh trai cảm thấy rằng anh chị em của ông đã bị đánh cắp trẻ hơn cả tình yêu của cha mình và người yêu của mình. Như câu chuyện phát triển, một câu chuyện tình yêu intertwined trong bốn diễn viên và nữ diễn viên (So Ji Sub, Shin Hyun Jun, Chae Jung Ahn, Han Ji Min) mở ra.

댓글 없음:

댓글 쓰기