2010년 7월 20일 화요일

Cẩm nang du lịch cho người khuyết tật

du khách tàn tật nên tận dụng lợi thế của nhiều giảm giá được cung cấp và các phương tiện khác nhau được cung cấp để đảm bảo cho họ một vị trí thuận tiện thoải mái hơn và ở lại tại Hàn Quốc. Dưới đây là một số thông tin cơ bản về giao thông vận tải và mua sắm cho một kinh nghiệm đi du lịch dễ chịu hơn.

댓글 없음:

댓글 쓰기