2010년 7월 12일 월요일

ChangdeokgungChangdeokgung (Hangul: 창덕궁, Hán Việt: Xương Đức Cung) là một cung điện nằm trong một công viên lớn của Seoul, Hàn Quốc. Đây là một trong năm cung vĩ đại được các vua của nhà Triều Tiên xây dựng. Do vị trí của cung này ở phía đông Cảnh Phúc cung, cung Xương Đức cũng được gọi là Đông Cung.
Xương Đức Cung là một nơi ưa thích của nhiều vị vua thuộc nhà Triều Tiên và giữ nhiều nét của thời kỳ Tam Quốc (Triều Tiên)

댓글 없음:

댓글 쓰기