2010년 7월 11일 일요일

Chơi đuChơi đu trong năm mới để thu hút phụ nữ là trò chơi dân gian của Hàn Quốc. New Year's Day, hoặc lấy một đại diện của dân gian phụ nữ để Dano để chơi, bảy ký tự (212cm), chiều rộng của một bên thứ 8 Chính trị (54.5cm) dài với một tấm ván trung tâm ở dưới cùng của lò nướng, hoặc goego jipmukeumeul với nhau ở cả hai đầu của tấm ván một của một Stand phải đối mặt với nhảy gureumyeonseo là thú vị.

댓글 없음:

댓글 쓰기