2010년 7월 19일 월요일

Có bất kỳ trao đổi song phương giữa Nam và Bắc Triều Tiên bất chấp sự thù địch và các bộ phận?

Hàn Quốc theo đuổi hoạt động hợp tác kinh tế với CHDCND Triều Tiên vì lợi ích của cả hai bên. Việc thành lập một cộng đồng kinh tế liên Triều Tiên sẽ giúp nền kinh tế của Bắc Triều Tiên trở nên tự duy trì, trong khi cũng được hưởng lợi Hàn Quốc. Giữa năm 1989 và tháng tám năm 2009, qua biên giới giao thông đạt tổng cộng 690.984 người. Số lượng du khách vượt quá 100.000 nhãn hiệu trong hai năm liên tiếp, với 101.000 trong năm 2006 và 159.000 vào năm 2007.Tổng số tiền thương mại liên Triều Tiên 1998-2008 đứng ở mức 11 tỉ USD. Thương mại đạt VND 1050000000 trong năm 2005, VND 1350000000 trong năm 2006, và VND 1790000000 trong năm 2007.Inter-Hàn Quốc thương mại trong nửa đầu của năm 2008 là 880.800.000 USD, tăng 22 phần trăm so với cùng kỳ năm 2007.

Các Khu công nghiệp Kaesong (KIZ) là một trong những doanh các dự án lớn kinh tế giữa hai miền Triều Tiên. Nó kết hợp vốn của Nam và công nghệ với đất của miền Bắc và lao động để mang lại lợi ích kinh tế cho cả hai bên. Dự án cũng sẽ góp phần thúc đẩy hòa giải và hòa bình trên bán đảo Triều Tiên.

Dự án đã được đưa ra KIZ thông qua một thỏa thuận giữa Hàn Quốc Hyundai Asan Tổng công ty và Bắc Triều Tiên trong tháng 8 năm 2000. Giai đoạn đầu của dự án, trong đó bao gồm việc xây dựng cơ sở hạ tầng và giao đơn vị nhà máy, bắt đầu vào tháng 6 năm 2003 và hoàn thành vào tháng 12 năm 2007. Đến cuối tháng 6 năm 2009, 109 nhà máy được vận hành, sử dụng khoảng 40.000 công nhân Bắc Triều Tiên và 1.000 nhân viên Nam Triều Tiên. Theo tháng năm 2009, sản lượng tổng hợp của phức hợp này kể từ tháng 1 năm 2005 đã đạt 617.200.000 USD.

Ngoài ra còn có dự án du lịch, chẳng hạn như các tour du lịch Núi Kumgang. Inter-Hàn Quốc trao đổi văn hoá và xã hội cũng tăng lên trong những năm gần đây, khi có các loại hình giao lưu. Công ty Hàn Quốc với sự kiện giá trị tượng trưng đáng kể hiện nay đã được tổ chức tại các khu vực bao gồm nghiên cứu học thuật, lịch sử, giáo dục, âm nhạc, nghệ thuật, tôn giáo, thể thao và văn hóa.

댓글 없음:

댓글 쓰기