2010년 7월 22일 목요일

Every Night
có chủ đề độc đáo của kho tàng lịch sử của Hàn Quốc, và các tính năng các ngôi sao Lee Dong-gun và Kim Sun-a. Bộ phim này đã được đặc biệt đặc biệt như nó đã được xuất hiện đầu tiên Kim Sun-a sau khi vai diễn trong bộ phim nổi tiếng , và điều này đã được sự xuất hiện mới nhất cho Lee Dong Gun trước khi nhập ngũ trong quân đội. Giai đoạn chính cho bộ phim được đặt tại Bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc, một địa điểm đó cho đến bây giờ đã không được mở ra cho quay phim. tính năng một câu chuyện rất khác nhau từ các bộ phim truyền hình trung bình và trình bày rất nhiều những cảnh giải trí.

댓글 없음:

댓글 쓰기