2010년 7월 15일 목요일

Cờ của Hàn Quốc
Cờ của Hàn Quốc được gọi là Taegeukgi. Thiết kế này tượng trưng cho các nguyên tắc của âm các và dương lực lượng trong triết học Á Châu. Các vòng tròn ở giữa, gọi là taeguk, được chia
thành hai phần bằng nhau: đầu đỏ, đại diện cho các lực lượng của vũ trụ, chủ động của
dương và dưới các màu xanh, đại diện cho các lực lượng của vũ trụ, phản ứng của các âm.
Cùng nhau, hai lực lượng thể hiện các khái niệm về chuyển động liên tục, cân bằng,
và hòa hợp mà đặc trưng cầu của vô cực. vòng tròn được bao quanh bởi
một trigram trong tất cả bốn góc, mỗi một trong những biểu tượng của bốn yếu tố phổ quát:
trời, trái đất, lửa và nước. Các nền trắng của lá cờ tượng trưng cho ánh sáng
và độ tinh khiết của người dân Hàn Quốc.

댓글 없음:

댓글 쓰기