2010년 7월 12일 월요일

DeoksugungDeoksugung, cũng gọi là Gyeongun-gung, Deoksugung Palace, hoặc Deoksu Palace, là một hợp chất tường của cung điện ở Seoul rằng là nơi sinh sống của nhiều tiền bản quyền Hàn Quốc cho đến khi Nhật chiếm đóng Hàn Quốc xung quanh bật của thế kỷ 20. Các tòa nhà được xây dựng khác nhau, bao gồm một số sửa Cryptomeria [gỗ tự nhiên cần thiết]), sơn gỗ, và bằng vữa. Một số tòa nhà được xây dựng theo phong cách phương Tây.
Ngoài các công trình cung điện truyền thống, cũng có một bảo tàng nghệ thuật, vườn rừng, và một bức tượng của vua Sejong Đại đế tại Deoksugung. Cung điện nằm ở gần City Hall Station.
Deoksugung, giống như "khác Five Grand cung điện" ở Seoul, đã được cố ý phá hủy nặng nề trong thời gian Nhật chiếm đóng Hàn Quốc. Hiện nay, chỉ một phần ba của các cấu trúc đã được đứng trước khi chiếm đóng, vẫn còn.

댓글 없음:

댓글 쓰기