2010년 7월 19일 월요일

Dịch vụ ngân hàng


Bank Services
Ngân hàng Korea Exchange
Với VISA, PLUS, ti MASTER, JCB và thẻ, bạn có thể có được một ứng trước tiền mặt lên đến 700.000 ₩ cho mỗi giao dịch và lên đến 2.000.000 ₩ một ngày.Đối với các dịch vụ ban đêm (22:00-7:00), bạn có thể thu hồi lên đến 700.000 ₩. Phí rút tiền mặt sẽ được tính phí sau theo tỷ giá ngoại hối của ngày hôm đó. Dịch vụ có sẵn trong tiếng Anh và Nhật Bản.
→ Đi tới Ngân hàng Korea Exchange (Hàn, Anh, Nhật, Trung Quốc)

Ngân hàng Shinhan
Khi sử dụng một thẻ PLUS cho việc rút tiền mặt và một thông báo lỗi xuất hiện trong màn hình của máy ATM, ghé thăm một đại diện tại ngân hàng truy cập. Dịch vụ có sẵn trong tiếng Anh và Nhật Bản. Máy ATM tại Ngân hàng Shinhan, nằm trên tầng đầu tiên của Tổ chức du lịch Hàn Quốc xây dựng, hoạt động trong giờ 08:00 và 11:30 các địa điểm khác hoạt động 24 giờ một ngày.
→ Đi tới Ngân hàng Shinhan (Hàn Quốc, tiếng Anh, tiếng Nhật)

Citibank
Với một tài khoản kiểm tra Citibank, bạn có thể thu hồi, tiền gửi và tận hưởng các loại dịch vụ ngân hàng.Citibank có 240 địa điểm khắp Hàn Quốc, nhưng hầu hết đều nằm trong Seoul và Gyeonggi-do khu vực.Khoảng 10 Citibank địa điểm có sẵn trong Gangnam, Myeong-dong, Euljiro và tại các điểm đến du lịch khác.
→ Đi tới Citibank (Hàn Quốc, tiếng Anh)

댓글 없음:

댓글 쓰기