2010년 7월 19일 월요일

Do cả hai miền Triều Tiên nói cùng một ngôn ngữ? Là những người ở cả hai miền Triều Tiên của cùng một dân tộc?

Hàn Quốc ở cả hai miền Nam và Bắc Triều Tiên nói một ngôn ngữ quốc gia, Hàn Quốc. Theo Korea.net chỉ ra, "Mọi người Hàn Quốc nói và viết cùng một ngôn ngữ, mà đã được một nhân tố quyết định giả mạo danh tính quốc gia mạnh của họ." Có sự khác biệt chút ít, tuy nhiên, do sự phân chia chính trị của đất nước kể từ năm 1945.Ví dụ, trong khi cách phát âm chuẩn của Hàn Quốc ở miền Nam là phương ngữ của Seoul, mà của miền Bắc là dựa trên phương ngữ Bình Nhưỡng.

sự khác biệt nhỏ trong chính tả đã có kết quả từ bài cải cách-1945 ngôn ngữ trong hai quốc gia. Có lẽ đáng chú ý nhất, toàn cầu hóa nhiều hơn nữa Nam đã kết hợp nhiều từ tốt từ tiếng nước ngoài, đặc biệt là tiếng Anh, trong khi miền Bắc có xu hướng vay ít hơn, và những gì các khoản vay có đã nhập ngôn ngữ chủ yếu là thông qua Nga. Ngoài ra còn có sự khác biệt về từ vựng do sự khác biệt trong hệ thống chính trị. Ví dụ, người Hàn Quốc chỉ đến đất nước của họ như là Hanguk, trong khi Bắc Triều Tiên xem họ như là Joseon, một tên tuổi cho Hàn Quốc. Điều đó nói rằng, sự khác biệt trong cách phát âm và cách sử dụng không đáng kể, đủ để trở thành một rào cản đối với truyền thông. Cho Eui-sung của Đại học Tokyo của nước ngoài học lưu ý rằng ngay cả giữa Hoa Kỳ và Anh, nơi mà ngôn ngữ đã phát triển riêng cho đến nay còn, không có vấn đề nghiêm trọng trong giao tiếp.

Tương tự như vậy, đa số người dân ở hai miền Nam và Bắc Triều Tiên là của cùng một nguồn gốc dân tộc - cụ thể là, Hàn Quốc, hay như nói ở Hàn Quốc, Hanminjok. Hàn Quốc đã được, theo truyền thống, một trong những gia đình dân tộc nói một ngôn ngữ. Chia sẻ các đặc điểm khác biệt thể chất, họ được cho là hậu duệ của một số bộ lạc di cư lên bán đảo Triều Tiên từ Trung Á. Trong thế kỷ thứ bảy, các tiểu bang khác nhau của bán đảo được thống nhất cho lần đầu tiên dưới Vương quốc Silla (57 BC-AD 935). tính đồng nhất như vậy đã cho phép người Hàn Quốc được tương đối tự do từ các vấn đề dân tộc và để duy trì tình đoàn kết vững chắc với nhau. Nói cách khác, trước khi phân chia quốc gia tiếp theo sau Thế chiến II, người Triều Tiên được chia sẻ thế kỷ của lịch sử chung như là một người độc thân, và họ chia sẻ một ngôn ngữ duy nhất. Điều đó nói rằng, trong những năm gần đây, Hàn Quốc đã chứng kiến một gia tăng nhập cư từ các quốc gia khác, sản xuất dân rằng, trong khi vẫn còn khá đồng nhất so với một số các xã hội phương Tây, là đa dạng hơn rất nhiều so với miền Bắc. Như năm 2008, người nước ngoài sống ở Hàn Quốc, đánh số 1.158.866 người, bao gồm 2 phần trăm dân số của Hàn Quốc.

댓글 없음:

댓글 쓰기