2010년 7월 21일 수요일

Gạch-Making

Ceramic-Making Program


Trong số các tay nhiều hoạt động văn hóa có sẵn tại Hàn Quốc, làm gốm là một trong những phổ biến nhất cho khách du lịch quốc tế. Từ lâu, Icheon thành phố trong tỉnh Gyeonggi do-đã được trung tâm của ngành công nghiệp đồ gốm của Hàn Quốc. Nó cung cấp một chương trình một ngày làm gốm cho người nước ngoài và chỉ được đi nhờ xe buýt 40 phút đi từ Seoul.

Lúc bắt đầu của chương trình, bạn sẽ nghe thuyết trình về văn hóa và lịch sử của gốm Triều Tiên. Bạn có thể trang trí mảy may mảnh gốm hoặc thậm chí cố gắng làm của riêng bạn trên bánh xe của potter. Khi bạn hoàn thành gốm của bạn, bạn có thể mang nó về nhà với bạn hoặc sắp xếp để có nó được gửi bằng đường máy bay. Giao thông vận tải và dịch vụ thông dịch được cung cấp theo yêu cầu.


Ceramic-Making Program

댓글 없음:

댓글 쓰기