2010년 7월 20일 화요일

Giao thông vận tải - Trẻ em Du lịch miễn phí!

Transportation – Children Travel Free!

Khi đi du lịch tại Hàn Quốc với trẻ em, xe lửa là hình thức tốt nhất của giao thông vận tải, và trẻ em dưới 4 kèm theo một đi xe miễn phí dành cho người lớn (trẻ em 4-13 tuổi được giảm 50%). Trạm xe lửa chính ở Seoul, Yongsan, và Busan cung cấp các phòng điều dưỡng, và bạn cũng sẽ tìm thấy một phòng điều dưỡng và con thay đổi phòng trên xe lửa tốc độ cao KTX.


Hầu hết các tàu điện ngầm ở Hàn Quốc được trang bị thang cuốn hay thang máy, do đó, vận động đẩy là không có vấn đề. Một trẻ em dưới 7 tuổi của những người đi cùng một người lớn có thể đi xe buýt và tàu điện ngầm miễn phí. Thật không may, nếu đi du lịch với nhiều hơn một con, bạn phải trả thêm phí.

댓글 없음:

댓글 쓰기