2010년 7월 19일 월요일

Goguryeo

Goguryeo

Một nhà nước cổ đại của bán đảo Triều Tiên, Goguryeo chiếm đóng lãnh thổ lớn nhất trong số các Tam Quốc. Được thành lập năm 37 trước Công nguyên, Goguryeo thịnh vượng trên một khu vực rộng lớn bao gồm phần phía bắc của bán đảo Triều Tiên và trung-nam Mãn Châu. Vương quốc mở rộng lãnh thổ của mình trong trận chiến ác liệt chống lại vương quốc của Trung Quốc, nhưng rơi vào một liên minh của các lực lượng Tân La và nhà Đường ở 668 AD

댓글 없음:

댓글 쓰기