2010년 7월 12일 월요일

Gwanghwamun


Gwanghwamun (Hangul: 광화문; Hanja: 光化 门) là cổng chính và lớn nhất của Gyeongbokgung Palace, nằm ở Seoul, Hàn Quốc. Là một mốc và biểu tượng của lịch sử lâu dài của Seoul là thành phố thủ đô trong suốt triều đại Joseon, các cửa khẩu đã đi qua các thời kỳ nhiều hủy diệt và tình trạng hư hại. Phục hồi gần đây làm việc trên các cửa khẩu sẽ được hoàn thành vào tháng 10 năm 2010.

댓글 없음:

댓글 쓰기