2010년 7월 12일 월요일

GyeongbokgungGyeongbokgung, còn được gọi là Cung điện Gyeongbokgung hoặc Gyeongbok Palace, là một cung điện hoàng gia nằm ở phía bắc Seoul, Hàn Quốc. Đầu tiên xây dựng năm 1394 và xây dựng lại vào năm 1867, nó là cung điện chính và lớn nhất của Ngũ Cung điện được xây dựng bởi Grand triều đại Joseon. Tên của cung điện, Gyeongbokgung, dịch bằng tiếng Anh là "Palace Thấm Blessed của Thiên Đàng."
Nặng nề bị phá hủy bởi chính phủ Nhật Bản trong thế kỷ 20, các cung điện là phức tạp từ từ được phục hồi để hình thành ban đầu của nó trước khi tiêu hủy. Tính đến năm 2009, khoảng 40 phần trăm của số ban đầu của các tòa nhà cung điện vẫn còn đứng hoặc đang được xây dựng lại.

댓글 없음:

댓글 쓰기