2010년 7월 15일 목요일

Hanstyle
Han Phong cách cung cấp một cái nhìn vào một số độc đáo nhất của Hàn Quốc tài sản văn hóa, mà chỉ có giá trị gia tăng theo thời gian.Có Hanbok, trang phục truyền thống Hàn Quốc; Hanji, giấy duy nhất cho Hàn Quốc; Hanok, homegrown kiến trúc truyền thống của Hàn Quốc; Hansik, ẩm thực Hàn Quốc và Hanguk Eumak (Gugak), truyền thống âm nhạc, trong số những thứ khác.

Có được một bức tranh đầy đủ các trang phục theo mùa của Hàn Quốc cổ đại, nhà ở của họ cũng như các món ăn ngon và âm nhạc du dương mà bạn có thể mong đợi khi đến thăm Hàn Quốc.

댓글 없음:

댓글 쓰기