2010년 7월 22일 목요일

Heojun

Phát sóng từ ngày 29 November năm 1999 đến 27 tháng 6 năm 2000, 64 tập phim truyền hình lịch sử 'Heojun' là một hit lớn trên khắp Hàn Quốc. Bộ phim này cũng rất được phát sóng tại Hồng Kông sau năm năm, trong Tháng Sáu, 2005, TVB Hồng Kongs công ty đại chúng phương tiện truyền thông lớn nhất.

댓글 없음:

댓글 쓰기