2010년 7월 12일 월요일

Heunginjimun


Heunginjimun, nghĩa là "Gate of Rising phúc" hay thường được gọi là Dongdaemun là một địa điểm nổi bật ở trung tâm Seoul, Hàn Quốc.Tên Hàn Quốc "Dongdaemun" có nghĩa là "Đại Đông Gate," và nó đã được đặt tên như vậy bởi vì nó là cửa chính ở phía đông bức tường bao quanh Seoul rằng trong triều đại Joseon. Các cửa khẩu có vị trí Chongno 6-ga trong gu-Chongno.
cơ cấu lần đầu tiên được xây dựng bởi vua Taejo năm thứ năm của ông trong thời gian trị vì (1396). Nó đã được trùng tu vào năm 1453, và các cơ cấu hiện hành là một trong những xây dựng lại năm 1869.

댓글 없음:

댓글 쓰기