2010년 7월 21일 수요일

Hoạt động truyền thống và chương trình

Experience Korean Culture at First-hand: Tours and Activities
Ở Hàn Quốc có nhiều chuyện để làm: đến thăm các điểm tham quan du lịch nổi tiếng, ăn các loại thực phẩm Hàn Quốc và đi mua sắm.
Tuy nhiên, VisitKorea khuyên bạn nên làm điều gì đó độc đáo trong chuyến đi và kinh nghiệm của bạn tại Hàn Quốc truyền thống văn hóa trực tiếp. Có rất nhiều hoạt động có sẵn cho du khách, chẳng hạn như làm thủ công mỹ nghệ truyền thống, các lớp học nấu ăn Hàn Quốc, làm gốm, và các chương trình để giúp bạn trải nghiệm những nền văn hóa của cung điện hoàng gia của Hàn Quốc. Nếu bạn quan tâm đến thể thao bạn có thể cố gắng học tập Taekwondo, nổi tiếng của Hàn Quốc võ nghệ thuật quốc gia.

tour du lịch y tế có sẵn, nơi bạn có thể thư giãn và lấy mẫu một số phương pháp điều trị truyền thống của Hàn Quốc, hoặc bạn có thể tìm hiểu những gì nó đã như sống trong một ngôi nhà truyền thống Hàn Quốc trong một chương trình ở hanok.

VisitKorea giới thiệu bảy hoạt động và tour du lịch để giúp bạn hết những nền văn hóa của Hàn Quốc.Korean Culture : Traditional Craft
Korean culture : Korean Cooking Classes
Korean Culture : Hanok Stay ProgramKorean Culture : Taekwondo
Traditional Craft-
Making Programs
Korean Cooking ClassesHanok Stay ProgramTaekwondo Experiential Program
Oriential Medicine ToursCeramic-Making ProgramRoyal Palace Experience Program
Oriental Medicine ToursCeramic-Making ProgramRoyal Palace Experience Program

댓글 없음:

댓글 쓰기