2010년 7월 15일 목요일

Học sỹ
Quan tâm đến tất cả hay một phần của một văn bằng đại học tại Hàn Quốc?

Chào mừng đến với chương trình học của Hàn Quốc. Mỗi năm các sinh viên trao đổi nhiều đến chi tiêu một học kỳ tại Hàn Quốc. Phần này sẽ giới thiệu thủ tục nhập học, học bổng, cho sinh viên nước ngoài, liên kết đến các khóa học phổ biến, các chương trình mùa hè, ngôn ngữ và các trung tâm văn hóa và nghiên cứu Hàn Quốc. Các bài giảng đặc biệt, các hoạt động câu lạc bộ vui chơi, triển lãm cũng sẽ được bao gồm.

Đối với khóa học sau đại học, có một số lượng đáng ngạc nhiên lớn các cơ hội cho người học các khóa học sau đại học tại Hàn Quốc, hoặc là toàn thời gian học sinh, hoặc trong khi làm việc. Có những trường học mà là đặc biệt phổ biến cho cung cấp độ tiên tiến trong Quốc tế học, Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, cả hai đều bằng tiếng Anh và tiếng Hàn, trong số các khu vực khác của nghiên cứu.

댓글 없음:

댓글 쓰기