2010년 7월 19일 월요일

Điện, điện áp

Điện áp tiêu chuẩn tại Hàn Quốc là 220 vôn.
outlet có hai lỗ tròn và là cùng loại được sử dụng ở Pháp, Đức, Áo, Hy Lạp, Thổ Nhĩ Kỳ, và nhiều nước khác.
Nếu bạn không có một bộ điều hợp đi du lịch đa điện áp, bạn có thể mượn một từ phía trước bàn khách sạn của bạn. Nếu bạn muốn mua một cái ở Hàn Quốc, bạn có thể làm như vậy tại một cửa hàng miễn thuế cửa hàng tiện lợi, tại Sân bay quốc tế Incheon, hoặc Yongsan Electronics Shopping Town.

댓글 없음:

댓글 쓰기