2010년 7월 19일 월요일

Internet

Internet

dịch vụ Internet được cung cấp ở những nơi công cộng như sân bay, ga xe lửa, xe buýt và nhà ga ở Hàn Quốc.phòng máy tính và quán cà phê internet cũng được địa điểm tuyệt vời để nhận được dịch vụ internet và dễ dàng để tìm trong cả nước. Nhiều PC phòng mở cửa 24 giờ và một số có quán bar snack với đồ uống, mì, và đồ ăn nhẹ khác có sẵn.

댓글 없음:

댓글 쓰기