2010년 7월 15일 목요일

Inwangsan

Inwangsan là một ngọn núi với độ cao 338 mét, nằm ở Chongno-gu và Hongje đồng-, Seodaemun-gu, khu vực trung tâm của Seoul, Hàn Quốc. Tên gọi có nghĩa là "núi của vua hào phóng" trong tiếng Hàn.Núi này có diện tích 1,086,696.50 ㎡ và có nhiều đỉnh núi đá granite lớn mà phân biệt từ những ngọn núi khác ở Seoul. Mỗi tảng đá được đặt tên theo hình thức đặc trưng của nó, chẳng hạn như gicha bawi (기차 바위, xe lửa rock), chima bawi (치마 바위 váy đá), iseul bawi (이슬 바위 sương rock), moja bawi (모자 바위 hat rock), và jiryungii bawi (지렁이 바위 sâu rock).
Inwangsan nổi tiếng với các điểm của nó, do đó, nhiều họa sĩ vẽ núi trong các tác phẩm của họ như jesaekdo Inwang của Jeong Seon.The Wall Fortress của Seoul bao quanh núi, trong đó Inwangsa Guksadang ngôi đền và đền thờ được đặt như là tốt.

댓글 없음:

댓글 쓰기