2010년 7월 22일 목요일

Jumong

Jumong là người đầu tiên trong lịch sử phim truyền hình Hàn Quốc để mô tả thời kỳ Goguryeo (BC37 ~ 668).Các chi phí sản xuất khoảng ₩ 3000000000, và được yêu thương bởi nhiều người xem. Các buổi biểu diễn tuyệt vời của các diễn viên thực hiện các chương trình khá phổ biến, và như là một kết quả xếp hạng bắn lên.địa điểm quay của bộ phim thu hút hơn 5.000 khách du lịch hàng ngày.

Jumong là một mảnh hợp tác, bằng văn bản của Jung Hyung-Su của "Damo" Choi Wan-Gyu của "Heojun" và "Sangdo," thu hút sự quan tâm nhiều từ khi bắt đầu sản xuất của mình. Hai nhà văn được gọi là nhóm ước mơ ''của bộ phim truyền hình lịch sử ở Hàn Quốc. Ngoài ra, các kháng cáo cast cho tất cả các lứa tuổi. Song Il-Kook và Han Hye-Jin được phổ biến giữa các thế hệ trẻ, và Jeon Gwang-Ryeol và Oh Yeon-Su được yêu thương bởi các thế hệ cũ. Điều này cũng như các hỗn hợp cho phép đúc Jumong để đạt được một loạt các người xem.

댓글 없음:

댓글 쓰기