2010년 7월 19일 월요일

Làm thế nào để hệ thống tái chế làm việc tại Hàn Quốc? Khi đã Hàn Quốc thông qua hệ thống này tái chế?

Tái chế tại Hàn Quốc đã đạt được gần đây đã được quan tâm nhiều hơn và nhiều hơn nữa khi chính quyền Lee Myung-bak sẽ cho ngành công nghiệp xanh như là một động cơ chính cho tăng trưởng kinh tế trong tương lai.Xương sống của hệ thống tái chế hiện nay là mở rộng sản xuất Trách nhiệm (EPR), trong đó thúc đẩy sự hội nhập của các chi phí môi trường vào giá thị trường. Hệ thống EPR dựa trên trách nhiệm được chia sẻ sản xuất. Chính phủ có trách nhiệm xử lý chất thải không tái chế và bộ sưu tập của rác, trong khi người tiêu dùng chịu một phần chi phí tái chế bằng cách tách biệt và phân loại chất thải để pick-up. Trong bốn năm sau khi thực hiện EPR tại Hàn Quốc vào năm 2003, ước tính có 3.200 việc làm mới và chiến thắng 1700000000000 (khoảng 1,5 tỷ USD) trong lợi ích kinh tế được tạo ra.

Tái chế là quá trình chuyển vật liệu nhất định vào sản phẩm mới sử dụng được, thay vì gửi cho các bãi rác, nơi họ có thể giải phóng các chất có hại ra môi trường. Để làm cho quá trình tái chế hiệu quả hơn, từ năm 1995 Hàn Quốc đã phát triển một hệ thống tinh vi để tách chất thải thành các loại.

Thùng rác còn lại trên curbsides hoặc tại các địa điểm được chỉ là chọn của người thu gom rác thải địa phương làm việc của các doanh nghiệp công cộng hay tư nhân, và sau đó được gửi đi đến các trung tâm tái chế, phương tiện thu gom trung ương để chế biến tiếp. Loại thứ hai bao gồm phân loại và làm sạch, một phần của nhận được tái chế đã sẵn sàng để bán cho các nhà sản xuất, những người sẽ biến chúng thành các sản phẩm mới.

Nhiều công ty tư nhân tại Hàn Quốc đã tham gia vào các doanh nghiệp xanh. Samsung Electronics, ví dụ, đã được chạy Asan Trung tâm tái chế từ năm 1998, đã có thể tiết kiệm ₩ 21000000000 (khoảng 18.000.000 USD) mỗi năm chi phí năng lượng bằng cách chuyển đổi chất thải thành năng lượng.

Hơn nữa, chính phủ Hàn Quốc, một người ủng hộ avid của công nghệ xanh và máy nghe nhạc đang hoạt động tại thị trường tái chế, dự kiến vào năm 2012 để bơm tổng cộng 2,8 nghìn tỷ won (khoảng 2,4 tỷ USD) vào năng lượng tái tạo và phát triển năng lượng tái chế.

댓글 없음:

댓글 쓰기