2010년 7월 15일 목요일

Làm thế nào đến nay là Seoul từ các thành phố lớn khác của thế giới?


Hàn Quốc chiếm một vị trí trung tâm ở Đông Bắc Á, đặt nó ở nơi dễ của các thành phố lớn châu Á. Seoul là một chuyến bay chỉ kéo dài hai giờ từ Tokyo, Bắc Kinh và Thượng Hải, và ba giờ từ Hong Kong.Hàn Quốc cũng là khoảng cách đều từ các trung tâm khác của hoạt động kinh tế toàn cầu, chẳng hạn như châu Âu, Bắc Mỹ và Úc.


Do vị trí của nó ở Đông Bắc Á, Seoul là tự nhiên gần nhất với các thành phố Đông Á:
ㆍ Osaka (515 mi/829 km) ─ khoảng 2 giờ để bay đến Seoul
ㆍ Thượng Hải (550 mi/885 km) ─ khoảng 2 giờ
ㆍ Bắc Kinh (593 mi/954 km) ─ khoảng 2 giờ
ㆍ Tokyo (719 mi / km 1.158) ─ khoảng 2 giờ
ㆍ Đài Bắc (927 mi / km 1.492) ─ khoảng 2 giờ
ㆍ Hong Kong (1.305 mi / km 2.100) ─ khoảng 3 giờ
Hơi xa hơn là các thành phố của Nam và Đông Nam Á:
ㆍ Manila (1.631 mi / km 2.625) ─ khoảng 4 giờ
ㆍ phố Hồ Chí Minh (2.243 mi / km 3.610) ─ khoảng 5 giờ
ㆍ Bangkok (2.315 mi / km 3.726) ─ khoảng 5-và-một-nửa giờ
ㆍ Kuala Lumpur (2.868 mi / km 4.616) ─ khoảng 6-và-một-nửa giờ
ㆍ Singapore (2.909 mi / km 4.681) ─ khoảng 6-và-một-nửa giờ
ㆍ Delhi (2.914 mi / km 4.689) ─ khoảng 6-và-một-nửa giờ
ㆍ Jakarta (3.293 mi / km 5.299) ─ khoảng 7 giờ
ㆍ Mumbai (3.488 mi / km 5.613) ─ khoảng 7 giờ
ㆍ Karachi (3.592 mi / km 5.780) ─ 13 giờ và lên, tùy thuộc vào các kết nối (không có chuyến bay trực tiếp)
Nhóm tiếp theo xa nhất của thành phố bao gồm một số lớn các trung tâm Trung Đông:
ㆍ Tehran (4.076 mi / km 6.560) ─ khoảng 10 giờ
ㆍ Moscow (4.111 mi / km 6.615) ─ khoảng 8-và-một-nửa giờ
ㆍ Dubai (4.219 mi / km 6.789) ─ khoảng 8 giờ
ㆍ Honolulu (4.547 mi / km 7.317) ─ khoảng 10-và-một-nửa giờ
ㆍ Istanbul (4.948 mi / km 7.962) ─ khoảng 10 giờ

댓글 없음:

댓글 쓰기