2010년 7월 18일 일요일

Làm thế nào nhanh chóng là Internet tại Hàn Quốc?

Korea Telecom, KT hiện nay, đưa ra các Internet vào năm 1994 và đã cho hương vị Hàn Quốc đầu tiên "của mình" của Internet để sử dụng thương mại với một sản phẩm gọi là Kornet. Internet tốc độ tại thời điểm đó đã được rất chậm bởi các tiêu chuẩn ngày nay, vào khoảng 9,6 Kbps. Vào lúc đó, nó đã có thể lấy hơn một giờ để tải về một tập tin MP3.

Việc phổ biến của Internet tăng tốc vào năm 1998, khi tốc độ cao truy cập Internet được thực hiện bởi một doanh nghiệp Hàn Quốc có tên là Công ty Thrunet Thrunet, vốn đã bắt đầu dịch vụ thử nghiệm trở lại trong tháng 11 năm 1996, cung cấp truy cập đầu tiên của Hàn Quốc Internet tốc độ cao. Vì rằng dịch vụ Internet tốc độ cao mở cửa cho công chúng vào tháng 12 1998, tốc độ của dịch vụ Internet tại Hàn Quốc đã tăng gấp gần 100. Với điều này, nhiều PC bangs (như quán cà phê Internet được biết đến tại Hàn Quốc) bắt đầu mở, đặc biệt là xung quanh khuôn viên trường đại học. Đến năm 2000, có khoảng 22.000 PC bangs trong nước.


Bắt đầu từ cuối những năm 1990, thị trường băng thông rộng của Hàn Quốc có kinh nghiệm phát triển nhanh chóng khi chính phủ nhấn mạnh lĩnh vực CNTT như là một động cơ tăng trưởng mới cho nền kinh tế trong và sau khi cuộc khủng hoảng tài chính châu Á. Chính phủ đầu tư hơn một tỷ đô la Mỹ để cung cấp băng thông rộng toàn quốc, đặc biệt là đến các khu vực công nghiệp và nông thôn bên ngoài thủ đô, Seoul.

Trong năm 2007, KT và SK Telecom đưa ra WiBro, hoặc dịch vụ Internet không dây băng thông rộng, đánh dấu sự bắt đầu của việc phổ biến của các dịch vụ Internet di động. Tổ chức nghiên cứu và các công ty, bao gồm cả Điện tử và Viện Nghiên cứu Viễn thông và Samsung Electronics, đã phát triển công nghệ WiBro (tên dịch vụ cho điện thoại di động Hàn Quốc WIMAX), cung cấp nền tảng mà trên đó các nhà khai thác tung ra dịch vụ của họ, bắt đầu tại Seoul.Đến năm 2009, tốc độ download trung bình của Hàn Quốc qua mạng Internet được 20,4 mbps, nhanh nhất trên thế giới. Nhật Bản đã đến tiếp theo với tốc độ trung bình 15,8 mbps. Hoa Kỳ, ở 5,1 mbps, là nơi thứ 28.

Hàn Quốc cũng thống trị thế giới cùng với Thụy Điển trong sự thâm nhập băng thông rộng, có thể được quy cho dân số đô thị hoá cao của nó và hỗ trợ của chính phủ truy cập băng thông rộng. Tính đến năm 2009, Hàn Quốc đã thâm nhập cao thứ hai toàn cầu băng rộng hộ gia đình trên thế giới, với 95 phần trăm của tất cả các hộ gia đình có truy cập băng thông rộng với Internet. Thụy Điển được xếp hạng đầu tiên và Hoa Kỳ và Nhật Bản có khoảng 60 phần trăm và 64 phần trăm, tương ứng. Tính đến năm 2009, hầu hết các căn hộ và nhà ở Hàn Quốc đã có thể đăng ký với 100 kết nối Internet mbps dưới 50 USD / tháng.

댓글 없음:

댓글 쓰기