2010년 7월 19일 월요일

Làm thế nào nhiều sinh viên nước ngoài không Hàn Quốc thu hút? Là số ngày càng tăng? Trong đó lĩnh vực học thuật được yêu thích nhất trong số các sinh

Số học sinh đến Hàn Quốc đã phát triển nhanh chóng trong những năm gần đây, thúc đẩy mạnh mẽ của chính phủ Hàn Quốc của "Dự án Hàn Quốc học", một lái xe đến toàn cầu hoá các trường đại học địa phương thu hút nhiều sinh viên ở nước ngoài. Dự án, bắt đầu vào năm 2004, nhằm mục đích có 100.000 sinh viên quốc tế tại Hàn Quốc vào năm 2010.

Số lượng sinh viên quốc tế ở bậc đại học, thạc sĩ hoặc tiến sĩ các chương trình, hoặc nghiên cứu ngôn ngữ tại các trường đại học ở Hàn Quốc đã tăng hơn năm lần trong năm năm qua. Từ 12.324 vào năm 2003, con số lên đến 63.952 bắn vào tháng tư năm 2008, thời gian qua Bộ Giáo dục biên soạn các dữ liệu đó. Tổng số cho năm 2009 ước tính là 78.000.
Theo số liệu thống kê cho tháng 4 năm 2008, người châu Á chiếm vượt trội của sinh viên quốc tế tại Hàn Quốc. Họ đạt tổng cộng 59.375, chiếm gần 93 phần trăm của toàn bộ. Trong số đó, 75 phần trăm đã được Trung Quốc. Bắc Mỹ đến tiếp theo, với 2.165, tiếp theo là châu Âu tại 1.559. học sinh đạt tổng cộng 397 châu Phi, trong khi 178 đến từ Châu Đại Dương, bao gồm cả New Zealand và Australia.

Những học sinh đến cho các khóa học học tạo lớn nhất của mảnh bánh, ở 44 phần trăm, hoặc 28.197. Trong số những sinh viên, 20.376 đã được nghiên cứu nhân văn. Các nhân văn cũng được ưa thích nhất của sinh viên nước ngoài trong các khóa học sau đại học.Trong số 3.245 sinh viên tiến sĩ, tuy nhiên, kỹ thuật được phổ biến hơn so với nhân văn.

Sinh viên về các chương trình đào tạo ngắn hạn ngôn ngữ cũng tạo một phần lớn của tổng số, ở 31 phần trăm. Trong số 19.521 sinh viên như vậy, 18.264 người châu Á được.

댓글 없음:

댓글 쓰기