2010년 7월 19일 월요일

Liệu chính phủ Hàn Quốc cung cấp bất kỳ chương trình học bổng dành cho sinh viên nước ngoài?

Ở cấp Chính phủ, Bộ Giáo dục cung cấp học bổng Chính phủ Hàn Quốc và các tiến sĩ và Studentships Master cho người nước ngoài.Thông qua các học bổng Chính phủ Hàn Quốc (KGS), hơn 200 sinh viên quốc tế nhận được hỗ trợ tài chính hàng năm. Các học bổng được cung cấp cho sinh viên từ các nước có hiệp định văn hóa và giáo dục với chính phủ Hàn Quốc. Tính đến năm 2009, tổng cộng 90 quốc gia đã thoả thuận đó.Đầu năm nay chính phủ chỉ định 41 trường đại học trong nước mà sẽ cung cấp các chương trình KGS. Danh sách này bao gồm các trường hàng đầu của quốc gia, bao gồm các quốc gia Seoul, Hàn Quốc và Yonsei. Các trường đại học khác nhau có các chương trình khác nhau cung cấp các học bổng. Thông tin chi tiết có sẵn trên Website của Viện Quốc gia về Giáo dục Quốc tế (http://www.niied.go.kr/).

Các Tiến sĩ và Thạc sĩ Studentships cho người nước ngoài hỗ trợ sinh viên xuất sắc quốc tế chuyên ngành khoa học hay kỹ thuật.Thông tin chi tiết có thể được tìm thấy tại các Website tiếng Anh của Quỹ Nghiên cứu Hàn Quốc
(Http://www.krf.or.kr/new/eng/main.html).


Thời hạn có thể khác nhau theo quốc gia khác nhau, vì chúng được thiết lập bởi cơ quan đại diện ngoại giao của Hàn Quốc. Đối với nhập học vào học kỳ mùa xuân năm 2009, giai đoạn ứng dụng trải dài từ giữa tháng mười hai năm ngoái đến giữa tháng Giêng năm nay. Đối với các nghiên cứu sau đại học cho học kỳ mùa thu năm nay, thời kỳ được giữa tháng ba và tháng sáu.

Nhiều trường đại học cũng cung cấp học bổng độc lập - chủ yếu là những người đã có hồ sơ xuất sắc trong học tập. Họ cung cấp lên đến 100 phần trăm miễn học phí cho sinh viên quốc tế, nhưng tài trợ khác nhỏ hơn cũng có sẵn.

Học bổng không mang theo các yêu cầu ngôn ngữ. Ngoại trừ một số sinh viên đáp ứng được trình độ của chính phủ, tất cả các học giả KGSP cần phải thực hiện một khóa học tiếng Hàn Quốc trong sáu tháng hoặc một năm (tùy theo trình độ) tại một trung tâm ngôn ngữ thiết kế Hàn Quốc.

댓글 없음:

댓글 쓰기