2010년 7월 19일 월요일

Lòng đỏ trứng


Healthy foods-egg yolks
Lòng đỏ trứng
Trứng đã được ca ngợi như là protein hoàn hảo nhất trên trái đất. Họ được biết là tăng mức độ cholesterol nhưng nếu mọi người ăn chỉ có một phần trắng, hấp thụ cholesterol có thể được giảm, theo nghiên cứu gần đây.Lòng đỏ có chứa lecithin, ngăn ngừa bệnh Alzheimer, thêm vào việc thúc đẩy phát triển trí não ở trẻ em. Vì vậy, trừ những người đã có lipid máu hoặc bệnh tiểu đường, nó là tốt để ăn một quả trứng mỗi ngày. Lòng đỏ còn chứa một yếu tố để ngăn ngừa các bệnh về mắt.

댓글 없음:

댓글 쓰기