2010년 7월 26일 월요일

- Mapado

- Mapado
- Thể loại : phim hài
- Giám đốc : Chu Chang Min
- Diễn viên : Lee Jung Jin, Lee Mun Sik, Yeo Un Gye, Kim Su Mi
- Chứng nhận : 15 và lên
- Ngày sản xuất : năm 2005
- Thời gian chạy : 105 phút


Synopsis

Trong tìm kiếm của một người phụ nữ đã đưa ra với ₩ 1600000000, một tội phạm, và một cảnh sát bị hỏng đi đến một hòn đảo không rõ gọi là Mapado. Chỉ có 5.000 phụ nữ sống trên đảo với hệ thống xa hội học của riêng mình. Hai guys đáp ứng năm grannies người đã không nhìn thấy một người đàn ông duy nhất trong 20 năm! Các grannies Outrageous nghĩ rằng những kẻ có phước lành từ Thiên Chúa và thực hiện những 'kẻ tuần một cơn ác mộng. Có thể các tội phạm và cảnh sát các tồn tại theo đuổi dai dẳng của grannies và hoàn thành sứ mệnh của họ?


Hình ảnh

댓글 없음:

댓글 쓰기