2010년 7월 11일 일요일

môn vậtSsireum (có khi viết là Sirum, Hangul: 씨름) là một môn quốc võ của người Triều Tiên, một môn vật. Trong thi đấu ssireum hiện đại, võ sĩ đeo thắt lưng ở lưng và đùi và chỉ dùng những miếng không gây nguy hiểm cho đối thủ. Người thắng cuộc là người làm cho đối thủ chạm đất ở bất cứ bộ phần nào từ đầu gối trở lên.

댓글 없음:

댓글 쓰기