2010년 7월 22일 목요일

Một Fine Day

Một Fine Day là một sự thích nghi công việc phổ biến phim hoạt hình Nhật Bản của Yuki Suetsugu, Flower of Eden. Nó thoả thuận với chủ đề không thể tưởng tượng của anh trai lớn của một người yêu thương mình. bộ phim này sao Seong Yu-ri, người đã gây ra tranh chấp về khả năng của mình để hành động với tình yêu đầu tiên của Thái tử, và Gong Yu, và những giao dịch với một chủ đề "hơi" nguy hiểm. Bộ phim có nhiều thay đổi để thanh niên hơn so với phim hoạt hình mà trên đó nó được dựa.

댓글 없음:

댓글 쓰기