2010년 7월 19일 월요일

Mùa đông

Winter
Mùa đông ở Hàn Quốc có thể được đắng. Không có vấn đề làm thế nào nóng mùa hè có thể được, vào một ngày mùa đông lạnh, bạn sẽ cần một chiếc áo khoác xuống đầy tốt hay áo len, áo len một nặng, quần ấm, khăn quàng cổ, và găng tay. Trên rất ngày lạnh nhất, trẻ em và học sinh mặc lông lót earmuffs và khởi động. Nhiều phụ nữ cũng mặc áo lông thú-lót khởi động.

댓글 없음:

댓글 쓰기