2010년 7월 20일 화요일

Mua sắm

Shopping

Trong các cửa hàng giảm giá lớn như Lotte Mart hoặc E-mart, bạn có thể thuê một giỏ hàng cho em bé hoặc giỏ mua hàng với một xe đẩy.Nếu bạn cần nghỉ ngơi, bạn cũng có thể tìm thấy phòng điều dưỡng trong các loại trung tâm mua sắm. Vụ cửa hàng cũng cung cấp xe đẩy miễn phí tại các trung tâm dịch vụ khách hàng trên tầng đầu tiên cũng như khu vực chơi. Nếu bạn muốn mua đồ chơi hay quần áo của trẻ em cho ít hơn ở Hàn Quốc, vào khu vực quần áo của trẻ em ở Namdaemun Market. Bạn cũng có thể mua hàng ở 30-50% ít hơn so với giá bán lẻ quần áo bình thường tại các cửa hàng mặt tiền cửa hàng tại thị trường Dongdaemun.

Văn phòng phẩm Dongdaemun Market Street
Làm thế nào để có: Subway Line 1 hoặc 4, Dongdaemun Station, xuất cảnh 4 → Rẽ phải tại góc Dogil Dược
Thời gian làm việc: 8:00 ~ 19:00 (Đóng cửa vào Chủ nhật và ngày lễ)
Dongdaemun thông tin du lịch: +82-2-2236-9135 (Hàn, Anh, Nhật, Trung Quốc)

댓글 없음:

댓글 쓰기