2010년 7월 22일 목요일

My Sweet Seoul

My Sweet Seoul

My Sweet Seoul

Dựa trên một cuốn tiểu thuyết cùng tên, bộ phim Sweet Seoul Hàn Quốc của tôi đã rất hoan nghênh và cho biết sẽ được thậm chí tốt hơn so với sách gốc. Điều này là bởi vì khi thực hiện bộ phim sản xuất tập trung vào chất lượng của nó, và từ chối không được bị ảnh hưởng bởi xếp hạng khán giả và các xu hướng. Bộ phim miêu tả sinh động cuộc đời của một phụ nữ độc thân ở tuổi ba mươi của mình.Mặc dù đây không phải là một bối cảnh khác thường, bộ phim thành công trong việc vẽ một lượng lớn khán giả của phụ nữ trong độ tuổi 20 và 30 của họ, vì câu chuyện lãng mạn của nó thú vị. Bộ phim cũng đã có một OST tuyệt vời.

댓글 없음:

댓글 쓰기