2010년 7월 19일 월요일

Ngày lễ Quốc gia

Hàn Quốc chính thức theo lịch Gregory, mặc dù một số ngày lễ được dựa trên âm lịch. Trong ngày lễ chính thức, văn phòng và các ngân hàng đều đóng cửa, nhưng cung điện, bảo tàng, hầu hết các nhà hàng, cửa hiệu, và các cơ sở vui chơi được mở ra. Seollal và Chuseok là ngày lễ truyền thống quan trọng nhất đối với Triều Tiên.Hàng triệu người ghé thăm quê của mình để ăn mừng với gia đình của họ trong những giai đoạn này. Ngày Seollal, người Hàn Quốc tổ chức một buổi lễ tưởng niệm cho các tổ tiên của họ và thực hiện sebae, một cánh cung chính thức của đối người lớn tuổi của họ như là một lời chào năm mới.

National Holidays

댓글 없음:

댓글 쓰기