2010년 7월 15일 목요일

Nghệ thuật truyền thống
Các nghệ thuật đầy màu sắc cuộc sống của tuổi Hàn Quốc có thể được nhìn thấy trong hình thức các điệu múa, gốm sứ, sơn, điêu khắc, hàng thủ công và tất cả các loại nghệ thuật biểu diễn, truyền lại cho hàng ngàn năm.

Phần này sẽ cung cấp cho một giới thiệu về thư pháp, hội họa và điêu khắc phong cảnh tôn giáo phản ánh triết lý chính của thời gian.

Trong khi đó, hàng ngày trong cuộc sống cổ đại Hàn Quốc đã được sáng lập bởi thêu, hàng thủ công giấy, bao bì các loại vải và đồ trang sức cá nhân. Bao gồm trong phần này cũng là thông tin về pastimes dân gian, chẳng hạn như nông dân - âm nhạc, điệu múa mặt nạ, đi bộ dây thẳng và nhiều hơn nữa.

댓글 없음:

댓글 쓰기