2010년 7월 15일 목요일

Nghi thức xã giao Hàn Quốc
Đó là những gì như tham dự một đám cưới Hàn Quốc, bên tang lễ sinh nhật hay? Làm thế nào nên một trong những hành động? Mỗi quốc gia có mã số riêng của họ về cách thể hiện sự tôn trọng và lòng biết ơn đến những người khác. Hàn Quốc, theo truyền thống Khổng giáo nghiêm ngặt, phát triển khác nhau và tiến hành những cử chỉ đó thể hiện sự khiêm nhường, vâng lời và chấp nhận, trong các mối quan hệ xác định rõ ràng như một đứa trẻ với cha mẹ của nó, một người vợ với chồng và các chuyên ngành cho nhà vua của họ. quy tắc như vậy đã thoải mái đáng kể trong thời hiện đại, nhưng mã số hành vi nhất định giữa con người tiếp tục, để xác định tốt hơn các mối quan hệ và vai trò của người dân trong họ. Ở đây, chúng tôi giới thiệu bạn đến nghi thức Hàn Quốc từ lời chào nhỏ để tiến hành kinh doanh tại Hàn Quốc.

댓글 없음:

댓글 쓰기