2010년 7월 19일 월요일

Ngôn ngữ cơ thể

Body Language

Khi bạn phất cờ hiệu cho một người, làm như vậy với lòng bàn tay của bạn xuống, và sau đó bàn tay của bạn rung lên và xuống với những ngón tay của bạn chạm vào nhau. Nó không phải là lịch sự phất cờ hiệu về với lòng bàn tay của bạn lên - đặc biệt là chỉ sử dụng một ngón tay, bởi vì người Triều Tiên làm điều đó chỉ đến con chó.

댓글 없음:

댓글 쓰기