2010년 7월 12일 월요일

Nhà thờ Cathedral


Nhà thờ Cathedral của Virgin Mary Immaculate Conception của trong Myeongdong, thường được gọi là Myeongdong Nhà thờ chính tòa, là nhà thờ Công giáo La Mã của Đức Tổng Giám mục của Seoul, Hàn Quốc, nằm ở khu phố Myeongdong của Jung-gu, Seoul. Đây là một mốc khu phố và một biểu tượng của Kitô giáo tại Hàn Quốc và các nhà đối kháng chính trị.
Nhà thờ là một trong những ví dụ sớm nhất của kiến trúc Gothic Revival ở Hàn Quốc, mặc dù thiếu trang trí ngoại thất. Nó được xây dựng hai mươi loại tại địa phương bắn gạch đỏ và màu xám. Việc xây dựng tăng cao chính 23m trong khi các tháp chuông, trong đó có một chiếc đồng hồ, tăng lên đến 45m. Nó có tên gọi Lịch sử Quốc gia trang web # 258 ngày 22 Tháng 11 năm 1977.

댓글 없음:

댓글 쓰기