2010년 7월 19일 월요일

Nhà truyền thống Hàn Quốc

Traditional Korean Houses
Một ngôi nhà truyền thống Hàn Quốc được gọi là hanok. Hanok tìm cách để tạo ra một không gian sống dựa trên sự cùng tồn tại của thiên nhiên và con người. Theo đó, các khía cạnh tự nhiên của nhà truyền thống Hàn Quốc từ cách bố trí bên trong của cấu trúc đến vật liệu xây dựng mà đã được sử dụng. Một tính năng độc đáo của ngôi nhà truyền thống được thiết kế đặc biệt của họ để làm mát bên trong mùa hè và sưởi ấm nội thất vào mùa đông. Kể từ khi Hàn Quốc có mùa hè nóng và mùa đông như lạnh, các gudeul ondol, một hệ thống sưởi ấm và dựa trên sàn daecheong, một sàn gỗ-mát theo phong cách trường, đã nghĩ ra từ lâu để giúp người Hàn Quốc sống sót qua mùa đông băng giá và để làm cho các sweltering và ẩm mùa hèbearable. Những loại nguyên thủy của sưởi ấm và điều hòa không khí đã rất hiệu quả mà họ vẫn còn được sử dụng ở nhiều gia đình ngày hôm nay.

댓글 없음:

댓글 쓰기