2010년 7월 18일 일요일

Ở đâu là trung tâm kinh doanh của Hàn Quốc hay khu tài chính ở đâu?

Khu tài chính nổi tiếng nhất Hàn Quốc là Yeouido, một hòn đảo nhỏ ở trung tâm Seoul, thường được gọi là "phố Wall của Hàn Quốc." Diện tích, đông đúc với các tòa nhà chọc trời và các tòa nhà sang trọng thuộc về các ngân hàng lớn của đất nước và môi giới chứng khoán, là nhà của hàng trăm công ty tài chính địa phương. tài chính hàng đầu của Hàn Quốc cơ quan cơ quan giám sát, kiểm soát dịch vụ tài chính, cũng nằm trong khu vực, như là Exchange Hàn Quốc, các nhà điều hành của thị trường chứng khoán của quốc gia.Bây giờ, tuy nhiên, một số lượng ngày càng tăng của các công ty tài chính, đặc biệt là tiết kiệm ngân hàng lẫn nhau và các công ty cho vay tư nhân, cũng được thiết lập cửa hàng ở khu vực phía nam Seoul cao cấp, đặc biệt là dọc theo đường ở Gangnam Tehran.

댓글 없음:

댓글 쓰기