2010년 7월 22일 목요일

ở Paris

Trong mùa hè năm 2004 tất cả người Hàn Quốc, không có vấn đề tuổi, giới tính, đã dán mắt vào truyền hình của họ đặt ra mỗi cuối tuần chờ đợi để xem những gì sẽ xảy ra tiếp theo Lovers in 'ở Paris.' Điều này miniseries TV / phim thành công đã diễn tả một câu chuyện Cô bé Lọ Lem hiện đại, với Park Shin-yang và Kim Jeong-eun như các nhân vật dẫn.

댓글 없음:

댓글 쓰기