2010년 7월 19일 월요일

Ondol

Ondol
phòng truyền thống của Hàn Quốc có nhiều chức năng. Phòng không dán nhãn hoặc dành riêng cho một mục đích cụ thể, không có phòng ngủ hoặc phòng ăn hạn ví dụ. Thay vào đó, bảng biểu và chiếu được đưa vào khi cần thiết. Hầu hết mọi người ngồi và ngủ trên sàn trên tấm thảm dày.
Bên dưới các tầng đá hoặc flues bê tông. Theo truyền thống thông hơi nóng không khí đã được thông qua flues để cung cấp nhiệt. Đất sét hoặc xi măng sẽ được đặt trên những tảng đá để bảo vệ các cư dân từ các khí độc hại. Điều này loại sưởi dưới sàn nhà được gọi là ondol.
Ngày nay nước nóng là đường ống thông qua sàn xi măng được phủ lớp vải.

댓글 없음:

댓글 쓰기