2010년 7월 22일 목요일

ông Goodbye

Mặc dù bộ phim <ông Goodbye> không có xếp hạng TV cao do sự phổ biến của các kịch, <ông Goodbye> vẫn được đánh giá cao về chất lượng của nó. Hơn nữa, kết luận bất ngờ của người hâm mộ bắt mania nhiều, dẫn đến phản ứng thuận lợi tiếp tục ngay cả sau khi nó đã kết thúc. <Ông Goodbye> ngôi sao Ahn Jae-wook đã không được trên truyền hình một thời gian, và một ngôi sao mới đang lên Lee Bo Young, diễn xuất tuyệt vời mà tỏa sáng trên màn hình. <ÔngGoodbye> là thú vị để xem, chưa di chuyển, với câu chuyện của nó bao gồm một loạt các vụ bê bối doanh nghiệp, hấp dẫn cho người xem của tất cả các lớp học.

댓글 없음:

댓글 쓰기