2010년 7월 22일 목요일

Queen of Housewives

Queen of Housewives
"Queen of Housewives" là Kim Nam-Joo trở lại của TV
màn hình sau khi cô kết hôn với nam diễn viên phim,
Kim Seung-Woo
trong năm 2005 và đã sinh con trai và
con gái của họ.
Nó là câu chuyện của Cheon Ji-Ae (do Kim Nam-Joo)
một người vợ, những người sẽ đi đến mức độ nào để
giúp chồng mình,
Ngày Dal-Su, (do Oh Ji-Ho) tìm việc làm và thành công
trong sự nghiệp. Kim Nam-Joo hoàn hảo chơi mạnh mẽ
minded người vợ, mà xảy ra một bản nhạc với nhiều nữ
người xem. Các bà vợ ngày dự kiến sẽ làm nhiều hơn
chỉ nhà việc nhà và chăm sóc con cái của họ, và
bộ phim truyền hình cho thấy làm thế nào ngày hôm nay của người vợ có quyền lực để thay đổi cuộc sống chồng của họ và nâng cấp trạng thái xã hội của mình.

댓글 없음:

댓글 쓰기