2010년 7월 15일 목요일

Quốc hoa của Hàn Quốc là MugunghwaQuốc hoa của Hàn Quốc là Mugunghwa (Rose của Sharon). Hàng năm từ tháng bảy-tháng mười, một phong phú của hoa Mugunghwa ơn đất nước. Không giống như hầu hết hoa, Mugunghwa là ngoan cường đáng kể và có thể chịu được cả bạc lá và côn trùng. ý nghĩa tượng trưng của hoa bắt nguồn từ các mugung từ Hàn Quốc, có nghĩa là bất tử. Từ này gói gọn các tính chất lâu dài của văn hóa Hàn Quốc cùng với quyết tâm và sự kiên trì của nhân dân Triều Tiên.

댓글 없음:

댓글 쓰기